Uddannelse- og erhvervsvejledning

Den rette vejledning i rette tid er afgørende for unges videre forløb med uddannelse eller beskæftigelse, og derfor har skolen egen vejleder ansat. Anne Kathrine Skøtt hedder vores dygtige vejleder, og hun er parat til at tage imod dig med alle de spørgsmål, du måtte have i forbindelse med tiden på og efter produktionsskoleopholdet.

Anne Katrine Skøtt vil være at træffe på skolen følgende dage. Onsdage kl. 08.00 - 12.00 og torsdage kl. 12.00 - 15.30
 

Forløbssamtale

Ved din start på Ringkøbing-Skjern Produktionsskole lægger du, i samarbejde med skolens vejledere, en plan for din tid på Produktionsskolen. Planen er dit værktøj for opholdet:

- Hvad vil du bruge opholdet til?
- Hvad er du god til?
- Hvad skal du blive bedre til?

Du kan altid få en forløbssamtale med din vejleder. Samtalen er en hjælp til dig:

- Hvordan har du det på værkstedet?
- Lærer du det, du gerne vil?
- Holder du kursen?
- Skal du prøve et andet værksted?
 

Du kan planlægge en EGU uddannelse

Sammen med Magny Nisgaard som er EGU vejleder

Skolens vejleder er altid parat til at hjælpe dig, men det er først og fremmest dig, der skal være positiv og opsøgende.

Du kan komme i praktik

Praktiktiden i en virksomhed kan være et godt redskab til at knytte kontakter og måske senere bringe dig arbejde eller en læreplads. Det er en mulighed mange elever har brugt med succes.

- Du kan komme i praktik i 4 uger for hvert halve år, du går på skolen.
- Du får din almindelige skoleydelse, mens du er i praktik.

Find ud af, hvad der er dit praktikønske sammen med din værkstedsleder. Meget kan lade sig gøre.
 

Kombinationsforløb på erhvervsuddannelserne

For langt de fleste elever på produktionsskolen giver det mening at komme i Kombinationsforløb i mindst 2 uger og højst 5 uger på en erhvervsskole. Det er fordi, du skal opleve, hvordan det er at gå på en skole, som du måske vil starte på og lære noget af det, eleverne gennemgår på grundforløbet.
Produktionsskolen samarbejder med alle de lokale uddannelsesinstitutioner Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Tekniske Skoler i Holstebro, Herning og Esbjerg og SOSU skolen i Herning.
 

Bolig og Økonomi

At stå midt i måneden med en tom bankkonto er ikke sjovt. Du har som alle andre brug for at lægge et budget, så du ved, hvad du har at gøre godt med, og er sikker på at få betalt din husleje og andre faste udgifter. Dine penge skal strække til hele måneden.

Skolens medarbejdere kan også hjælpe dig med at få lagt et budget, og der kan evt. laves en aftale med banken om et besøg. Vi har også et par gode råd og kontakter at trække på i forhold til bolig.
 

Fortrolig snak

Har du et eller andet, du har svært ved at tale med andre om, så prøv en fortrolig snak med vores vejleder.
Her i skolens trygge og fortrolige rammer kan du måske få brugbare råd og vejledning. Vi har alle tavshedspligt.