Når der er elever til et hold, så tilbyder skolen også undervisning i dansk og matematik. Vores undervisning er dog meget forskelligt fra undervisningen i folkeskolen. Vores undervisning er meget praksisnært og elevinddragende. Det betyder, at det man arbejder teoretisk med umiddelbart kan omsættes og anvendes på værkstederne. Vi underviser fx også i arbejdsmarkedsforhold, jobansøgning og medborgerskab. Vi samarbejder med VUC om både ordblindeundervisning og undervisningen i dansk og matematik.