Fraværsregler


Ved sygdom: Hvis du bliver syg, skal du ringe, ikke din far, mor eller andre, til din værkstedsleder eller til skolen mellem 7.30 – 8.00 på telefon 9732 2333. Sms, mail og andet accepteres IKKE.

Alt fravær meddelt efter kl. 8 registreres som ulovligt fravær. Ved meget fravær pga. sygdom vil værkstedslæreren kunne kræve en lægeerklæring. Produktionsskoleelever vil ved ulovligt fravær blive modregnet i skoleydelsen. Skoleydelsen nedsættes desuden forholdsmæssigt, hvis eleven uden lovlig grund kommer mere end 15 minutter for sent. Der rundes op til nærmeste 30 minutter. Reglerne gælder også i praktik, ekskursioner, møder mv., så længe eleven er indskrevet på Ringkøbing-Skjern Produktionsskole.

Værkstedslæreren har ansvaret for at følge fraværet tæt. Dette for at kunne iværksætte nødvendige samtaler og handlinger for at undgå en evt. udskrivning. Alle aftaler skal placeres uden for skolens arbejdstid. Bed altid lægen, tandlægen, banken og din sagsbehandler om en tid, der ligger uden for skolens arbejdstid. Kun absolut påkrævede og vigtige aftaler og møder vil kunne placeres i skolens arbejdstid (speciallæge besøg, psykolog og jobsamtaler). Dette skal ske i tæt samarbejde med værkstedslæreren. Værkstedslæreren skal have besked i god tid så en sikker og stabil produktion kan opretholdes. Der gives ikke fri til frisørbesøg eller lign.

Når eleven overskrider 9-ugersreglen (sammenlagt mere end 9-ugers fravær inden for max et år), vil skolen udskrive eleven.

Alle er forpligtiget til at overholde pausetiderne.
Øvrige pauser skal aftales med værkstedslærerne.