Antimobbepolitik

På Ringkøbing-Skjern Produktionsskole skal alle elever og medarbejdere være glade for at komme hver dag. Det er skolens mål, at skabe god trivsel og undgå alle former for mobning. Undersøgelser viser, at børn og unges indlæringsevne og evnen til social læring nedsættes, hvis de ikke føler sig accepterede og sikre/trygge. Det er derfor vigtigt, at alle hjælper til med at skabe et miljø, hvor man kan være og lære.

Læs mere her.

 

 

Misbrugspolitik for elever på Ringkøbing-Skjern Produktionsskole

 

Skolens misbrugspolitik for elever er at medvirke til, at ingen elever /kursister/aktiverede, via et misbrug, hindres i at tilegne sig de nødvendige kvalifikationer, som kræves for at påbegynde en uddannelse eller få et arbejde.

Skolens misbrugspolitik omfatter alle former for narkotika, alkohol, ludomani osv.

Det er skolens målsætning at misbrugspolitikken er tydelig og forståelig. Der er taget højde for såvel det forebyggende og oplysende arbejde, som handlemuligheder hvis misbruget opstår.

Læs mere her.

 

Fraværsregler

Alt fravær meddelt efter kl. 8 registreres som ulovligt fravær. Ved meget fravær vil værkstedslæreren kunne kræve en lægeerklæring. Produktionsskoleelever vil ved ulovligt fravær blive modregnet i skoleydelsen. Skoleydelsen nedsættes desuden forholdsmæssigt, hvis eleven uden lovlig grund kommer mere end 15 minutter for sent. Der rundes op til nærmeste 30 minutter. Reglerne gælder også i praktik, ekskursioner, møder mv., så længe eleven er indskrevet på Ringkøbing-Skjern Produktionsskole.

Læs mere her.