Fra alle os på kommunens måske vigtigste skole til alle jer, vores samarbejdspartnere, venner og legekammerater, ønsker vi jer alle en god jul og et godt nytår.

 

2016 har som andre år været et år fyldt med mange forskellige opgaver og udfordringer. Nogle bestemt af udefrakommende omstændigheder som fx vores skoles tilpasning til elevtal, hvilket har betydet, at vi har opsagt lejemålet i hallen, og nu er rykket sammen i hovedbygningen. Hvis man skal se det positive i den tilpasning, så er det, at vi nu kan rette fokus på skolen og værkstedernes indretning i en ny forbedret og opdateret udgave. Der vil fortsat i 2017 ske små løbende forandringer på skolen til gavn for både medarbejdere og elever.  

Meget mere alvorligt og indgribende er vedtagelsen af en finanslov, der forringer vores elevers skoleydelse med op til 60%. Skoleydelsen er den løn eleverne får for det arbejde, de udfører på skolen. En produktionsskole er ikke bare en skole. Det er også en virksomhed med samme forhold som på andre arbejdspladser, hvor rettigheder og pligter, samarbejde og effektivitet indgår som vigtig læring. Her spiller en i forvejen beskeden skoleydelse også en pædagogisk rolle, og med de store besparelser, der nu fra nytår bliver en realitet, så udhuler man faktisk vores vigtige arbejde med og for vores unge. Besparelsen vidner om manglende politisk viden og forståelse for produktionsskolernes arbejde i forhold til at få alle grupper af unge udstyret med en uddannelse.

Det positive er dog som altid vores dagligdag med de unge. Vi kommer på årsplan i kontakt med ca. 80 meget forskellige unge, og der er en stor gensidig læring i det møde. De unge får udviklet deres faglige, personlige og sociale kompetencer efter et ophold på måske 7-8 måneder, og vi møder nye unge med hver deres forudsætninger. Vi har i 2015 stistikken scoret over gennemsnittet for produktionsskoler i forhold til udslusning til en bred vifte af kompetencegivende uddannelser. Rart at kunne prale lidt, for skolens medarbejdere gør et fantastisk stykke arbejde i deres daglige arbejde med vores ungemålgruppe.

Skolen er omdrejningspunkt for mange forberedende forløb og uddannelser. Vi fik i august 2015 startet det første hold af den 2-årige Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU), som er en mix uddannelse mellem teori og praksis. Det er en SU berettiget uddannelse, og vi har lige nu 13 unge på den uddannelse.

ErhvervsGrundUdannelsen (EGU) har ofte sit afsæt i produktionsskolen, og vi har løbende unge inde i forhold til både praktik- og skoleforløb. Lige nu har vi samlet set i kommunen ca. 50 EGU forløb i gang. Langt de fleste i private virksomheder.

Ud over vores produktionsskoleelever så har vi også altid unge i aktivering på skolen. Som udgangspunkt minder de meget om skolens øvrige målgrupper, og de får en særlig opmærksomhed i et tæt samarbejde med Beskæftigelse i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vi er klar til at tage hul på 2017 efter en velfortjent juleferie. Lad vores konstruktive samarbejde række langt ind i fremtiden til gavn for vores unge mennesker.

God jul og godt nytår.