Så er vi kommet i gang igen efter jul og nytår, og nu skriver vi så 2016.
Vi planlægger altid en ny aktivitetskalender inden, vi går på juleferie, og vores 2016 kalender ser spændende ud.
På skolen skal vi sikre vores elevers udvikling og læring inden for mange områder.
De skulle gerne kunne sætte flueben ved personlig, social og faglig udvikling, når de efter en periode forlader os, og søger videre i uddannelsessystemet.
Men det gøres jo ikke med det. Vi skal også fokusere på kultur, demokrati og almen livshåndtering.
Vores unge skulle gerne kunne forstå dem selv og verden lidt bedre, efter et skoleforløb hos os.
I 2016 skal satser vi meget på inddragelse, medborgerskab og samtale. Det gør vi bl.a. ved at køre 9 fastlagte temaer af i løbet af året.
Vi tror på, at alle har noget at bidrage med, og vores unge holdninger og meninger er også vigtige for vores fælles liv.
Alle værksteder arbejder i samme uge med det samme tema, og det skulle gerne få vores skole til at summe af liv og meninger.
Et eksempel på temaerne er ”Dem og Os”, ”Fremtid”, ”Lykke” og ”Retfærdighed”.
Vi ser frem til gode og mangfoldige samtaler på skolen.