SOPU-værkstedet

Sundhed, omsorg og personlig udvikling (SOPU) er et værksted, hvor unge forberedes og får styrket deres kompetencer i forhold til uddannelse eller praktik inden for social- og sundhedsområdet.

Undervisningen på værkstedet tager udgangspunkt i en blanding af teoretisk undervisning og praktiske øvelser, hvori teorien anvendes. Der arbejdes bredt med emner inden for sundhed, sygdom, omsorg, psykologi, hygiejne m.m, og der arbejdes ligeledes med den enkelte unges egen sundhed og personlige udvikling, som et vigtigt redskab til at være rollemodel for borgeren og kunne mestre et job fysisk og psykisk inden for social- og sundhedsområdet.

Da vi ønsker at tale med borgerne og ikke om borgerne, vægter vi højt vores to ugentlige besøg på det lokale plejehjem, hvilket ligeledes har til formål, at give eleverne indsigt i hverdagen på et plejehjem og at lære eleverne at kommunikere med den ældre borger, på en sådan måde, at den ældre mødes med anerkendelse, respekt og faglighed. Derudover er det formålet, at eleverne igangsætter aktiviteter, som de har forberedt inden besøget.

Derudover besøger vi en lokal børnehave en gang om ugen, hvor opgaven primært er at fungere som hjælpere, og at deltage i de aktiviteter som personalet har planlagt.

Praktiske færdigheder som oprydning og rengøring trænes desuden på skolen. 

Som SOPU- elev er man hovedsageligt tilknyttet SOPU- værkstedet, men ved behov hjælper eleverne også til i køkkenet.

 

SOPU-værkstedet ledes af Lene T. Tønder