Social, omsorg og pædagogikværkstedet (SOP) forbereder unge til arbejdet med børn og ældre.

På SOP styrkes den unges sociale kompetencer gennem praktiske erfaringer og samspil med børn og ældre. Eleverne får indsigt i og forståelse for, hvad fx en Pædagogisk Assistent laver, og bliver bekendt med, hvad der kræves for at arbejde inden for social- og sundhedsområdet.

Undervisningen vil give grundlæggende færdigheder i, hvordan den unge omgås andre mennesker og de serviceopgaver, der ligger i fagområderne. Praktiske færdigheder som oprydning og rengøring trænes på skolen, og SOP eleverne hjælper også til i Køkkenet efter behov.

Undervisningen på værkstedet er både praktisk og teoretisk, og kommer rundt om sundhedslære, kost og motion, kommunikation, personlig udvikling og pædagogik. De primære aktiviteter på værkstedet består af træning i forhold til arbejdet med børn og ældre, oplysningskampagner, sundhedsevent og kreative produktioner. Vi læser om og debatterer fagrelevante emner og arbejder i grupper om forskellige projekter. Derfor er samarbejde og ansvarlighed vigtige fokuspunkter.

Omgang med andre mennesker kræver også, at eleverne arbejder med sig selv, sine holdninger og fordomme.

Vi besøger en lokal børnehave to gange om ugen, hvor opgaverne primært er at fungere som hjælpere.

En gang om ugen kommer vi på et lokalt plejehjem, hvor vi spiller, laver wellness eller går tur med de ældre.

Værkstedet ledes af
Ninna L. Rasmussen