Ringkøbing-Skjern Produktionsskole har gennem rigtigt mange år arbejdet målrettet på at hjælpe så mange unge som muligt med at finde deres vej i livet. Både i forhold til beskæftigelse og uddannelse, men bestemt også i forhold til at finde ind til egne kerneværdier og til at udvikle en grundlæggende tro på egne evner. Det vil vi fortsætte med at gøre frem til d.31.juli 2019, hvor vi som selvstændig produktionsskole lukker og slukker.

MEN allerede dagen efter, d.1.august 2019, genopstår vi så igen i nye klæder. Samme sted, men nu med en ny uddannelse, den 2-årige Forberedende Grunduddannelse – FGU. Mange ting vil være de samme, men der vil også være meget nyt. Du kan her se lidt om den nye uddannelse: https://www.ug.dk/uddannelser/andreungdomsuddannelser/forberedende-grunduddannelse-fgu

Den nye uddannelse vil stadig være målrettet unge mellem 16 og 25 år, være aflønnet med en skoleydelse, og det vil også stadig være meget praksisnært, altså med fokus på praktisk og godt håndværk på skolens værksteder. Derudover vil der være tilsat undervisning i bl.a. dansk, matematik, naturfag og samfundsfag. Alt det teoretiske skal ses i sammenhæng med det praktiske. Det øger forståelsen, at man hurtig kan omsætte ny teori i forhold til en konkret håndværksopgave.

Det handler altså stadig om dig, dit liv og om de mange tilbud og muligheder, som skaber aktive, frie og hele mennesker. Vi er gode til at møde alle unge med åbenhed og varme. Hos os deler vi ikke mennesker op i, hvor meget de kan, men i hvor meget de vil. Det er viljen, lysten og nysgerrigheden, der er afgørende.
 
Så hvis du vil noget med dit liv, men måske er lidt usikker på dig selv, dine uddannelsesovervejelser, og kan du godt blive lidt forvirret over teori og snak, så kunne den nye FGU måske være noget for dig.

Er du mere nysgerrig og har måske flere spørgsmål, så er du velkommen til at rette henvendelse til os.